Eğitim Teknologları kimdir, ne yaparlar?

Eğitim Teknologları kimdir, ne yaparlar?

6 Kasım 2020 0 Yazar: admin

COVID-19 salgınında onlara daha çok ihtiyacımız var, ancak rolleri ve sorumlulukları genellikle yanlış anlaşılıyor. Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) bölümlerinden mezun olan bilgi teknolojileri ve yazılım öğretmenleridir. Bunlara eğitim teknolojisi uzmanları veya öğretim tasarımcıları da diyebiliriz.

Meltem Kurtoğlu Erden ve Sadi Seferoğlu'nun 2020 yılında yayınladıkları ve BÖTE mezunlarının iş ortamındaki deneyimlerini inceleyen makalede katılımcılardan biri çalıştığı kurumda kendini nasıl gördüklerini şöyle ifade etti:BÖTE için. Okullarda sizi bir eğitimci olarak değil, bir teknisyen olarak görüyorlar.

Bir başka katılımcı, kendilerinden beklentilerinin “her türlü bilgisayar onarım parçası değiştirme yazılım donanımı vb.” Olduğunu paylaştı. Araştırmaya katılan BÖTE mezunlarının yarısından fazlası, kendilerine verilen görevlerin alanlarıyla kısmen örtüşmediğini veya çakışmadığını belirtmiştir. Bu durum onların ana görevlerine odaklanmalarını engeller.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları yetiştiren üniversiteler öğrencilerini hangi beklentilere göre yetiştiriyor? Örnek olmak adına üç üniversitenin BÖTE mezunlarından beklentilerini belirttikleri kısımlarını sizlerle paylaşıyorum.

Boğaziçi Üniversitesi

“… Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitim bölümü, öğrenmede kullanılacak süreç ve araçları analiz eden, tasarlayan, geliştiren, uygulayan ve değerlendiren uzmanlar yetiştirmenin yanı sıra, ilk ve orta öğretimde çalışabilecek bilgi teknolojileri ve yazılım öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. seviyeleri. Bu uzmanlıkları tanımlamak için kullanılan terimler arasında eğitim teknolojisi uzmanı, öğretim tasarımcısı ve eğitim yazılımı tasarımcısı bulunur. Bu amaç doğrultusunda bölümümüzün müfredatı öğrencilerin hem öğretim hem de teknolojik becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Öğrenciler eğitim yazılımları, programlama dilleri, eğitim yazılımı tasarımı ve geliştirme, eğitici video, İnternet ve e-öğrenme, öğretim ve araştırma yöntemlerinde ilke ve yöntemler başlıkları altında bölüm dersleri alırlar… ”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

“Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünden Mezunlar, Milli Bakanlığa bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı, müfettiş ve değerlendirme uzmanı olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. Eğitim.

Üstlenebilecekleri görevlerden bazıları:

Eğitim kurumlarında bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni,

Eğitim yazılımı şirketlerinde proje yöneticisi ve geliştirici,

Web tabanlı eğitim tasarımcısı,

Eğitim yazılımı geliştirme grup yöneticisi ve yetkilisi.

Gazi Üniversitesi

“Bölümün amaçları aşağıdaki gibidir:

– İlkokul, ortaokul ve liselerde bilgi teknolojileri derslerini etkin ve verimli bir şekilde verecek öğretmenler yetiştirmek.

– Eğitimin tüm alanlarında öğrenme süreçlerini geliştirebilecek öğretim teknolojisi uzmanları yetiştirmek.

– Bilimsel araştırma konusunda yetkin akademisyenler yetiştirerek bilim ve teknolojiye katkı sağlamak.

– 21. yüzyıl becerilerine sahip, sorgulayan, araştıran ve üreten kişiliğiyle hem kamu hem de özel sektörde yerini alabilecek bireyler yetiştirmek.

– Etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmek. "Beklendiği gibi, her üç iş tanımında da bilgisayar ve öğretim teknolojisi öğretmenleri yetiştirmenin yanı sıra mezunların da eğitim teknolojisi uzmanı oldukları vurgulanmaktadır. Eğitimi tamamen veya kısmen çevrimiçi ortamlara taşıdığımda eğitim teknoloji uzmanlarına ve öğretim tasarımcılarına gittikçe daha fazla ihtiyaç duyuyoruz Yaşadığımız pandemi nedeniyle. Öğretim süreçlerini iyileştirmek için sadece alan uzmanları ile ortak çalışacak öğretim tasarımcılarına değil, bu konuda politika üretecek uzmanlara da daha çok söz hakkı vermeli.

Doç. . Serkan Özel
Boğaziçi Üniversitesi
@serkanozeltx